Merk

En uventet feil har oppstått. Vær vennlig å forsøke igjen senere

Bekreft

Er du sikker på at du vil slette?
Er du sikker på at du vil slette?
Informasjon! Lekolar er ISO-sertifisert med tydelige krav til kvalitet, sikkerhet og miljø. I tillegg til intern fokus på forhold som påvirker miljøet i negativ retning. Vi ønsker å redusere antall mindre forsendelser, og av miljøhensyn ønsker vi ikke å ekspedere ordre under 300 kroner. Vi anbefaler deg å spare bestillingen og iverksette ordren ved en senere anledning. Takk for at du hjelper oss å holde en miljøvennlig profil!

Fortsette å handle eller spare bestillingen til senere anledning, trykk NEI. Effektuere ordren din nå, trykk JA.
Du gjorde en kopia av listan \"{0}\". Den heter \"{1}\".

Bilderemser (2).png
Sikkert for barn, pedagoger og produsenter

Vår kundeservice blir ofte oppringt av engasjerte pedagoger. To tilbakevendende spørsmål er om våre produkter er trygge og om Lekolar gjør sitt ytterste for å heve kvaliteten og sikkerheten. Svaret på disse spørsmålene er selvfølgelig JA! Miljø, sikkerhet og kvalitet er like viktig for oss som for dere. Vi jobber hele tiden, og på ulike nivåer, for å sikre at det vi tilbyr, ikke er skadelig for verken barn, pedagoger eller de som lager produktene.

CE-merking er et absolutt krav
For at vi i det hele tatt skal få selge våre produkter må vi oppfylle alle relevante EU-standarder og EUs lovgivning. Det synlige tegnet på dette er blant annet CE-merkingen av lekemateriellet vårt.

ISO-sertifisert
Vi er sertifisert av Bureau Veritas i henhold til miljøstyringssystemet ISO 14001 og kvalitetsstyringssystemet ISO 9001. Det innebærer at vi har dokumenterte arbeidsprosesser som evalueres og følges opp av en tredjepart. På den måten sikrer vi et langsiktig miljøarbeid og høy kvalitet på våre produkter.

Iso.org
ISO 9001 certificate SE007467 2020
ISO 14001 certificate SE007468 2020


Sosialt ansvar
I Lekolars Atferdskodeks ("Code of Conduct") beskriver vi tydelig hvilke krav vi stiller til våre leverandører og samarbeidspartnere når det gjelder menneskerettigheter, arbeidsforhold, arbeidsrett og miljø. Blant annet fastslår vi her at vi ikke aksepterer noen form for barnearbeid eller diskriminering. Her fremgår det også tydelig at ingen produkter som Lekolar kjøper, kan inneholde kjemiske stoffer som er forbudte ifølge EUs produktstandarder. Det er heller ikke tillatt å bruke forbudte kjemikalier i landet der produksjonen skjer. Du kan lese hele Atferdskodeksen vår her.

Sikkerhetstester
Vi velger alltid produkter som er de beste ut fra et miljøperspektiv. Det gjelder både produkter vi selger, og produkter og tjenester som vi bruker selv. Vi gjennomfører testing av produkter som vi vurderer kan inneha en produktsikkerhetsrisiko. Dette gjelder spesielt innhold av kjemikalier. Om det skulle vise seg at produktet ikke oppfyller de kravene vi stiller, ber vi leverandøren om å bytte ut de stoffene som kan være skadelige. Om dette kravet ikke følges opp, vil ikke produktet tas inn i sortimentet. Som kunde hos oss kan du når som helst besøke vår nettbutikk og finne sikkerhetsdatablader for blant annet maling og lim.

Vi vil mer
Det kommer stadig nye produkter og stoffer og materialer. Derfor jobber vi også proaktivt med å tydeliggjøre og styrke våre krav ytterligere. Blant annet deltar vi, sammen med selskaper som IKEA og Brio, i en bransjedialoggruppe for leker, opprettet av den svenske Kemikalieinspektionen.

Denne gruppen har utarbeidet en liste over stoffer vi holder spesielt utkikk etter når vi skal ta inn nye produkter i vårt sortiment. På den måten kan vi på et tidlig tidspunkt få kjennskap til om et produkt vi skal teste, inneholder farlige stoffer. I slike tilfeller kan vi kreve at leverandøren enten bytter ut stoffet med et stoff som vi kan godkjenne, eller vi kan velge bort produktet helt og holdent. Hver leverandør må i tillegg signere en kontrakt der de skriver under på at de skal oppfylle kjemikaliekravene for produktene de selger til oss. Om de ikke klarer dette, bryter vi enten samarbeidet med leverandøren, eller slutter å selge det aktuelle produktet.

Via Kemikalieinspektionen har vi også fått videreopplæring i de kjemiske stoffene som finnes i plast samt annen informasjon som hjelper oss i vår produktutvikling.

Nye felles standarder
Vi jobber også aktivt for fremtiden i en annen relevant gruppering, nemlig SIS Standardiseringsgrupp. SIS, eller Swedish Standards Institute, samarbeider med nasjonale og internasjonale selskaper og myndigheter om å utarbeide standarder som gjør at alle involverte parter følger de samme reglene. Gruppens arbeid går ut på å verifisere og kontrollere nye krav innen de trer i kraft. Gjennom dette samarbeidet kan vi både påvirke hvordan kravene formuleres, og vi kan ta i bruk nye retningslinjer på et tidlig tidspunkt og sørge for at våre leverandører klarer å oppfylle dem allerede før de iverksettes.

SIS samarbeider blant annet med International Organisation for Standardization (ISO) som har utarbeidet kjente standarder som ISO14001 og ISO9001.

Möbelfakta legger lista enda høyere
Siden august 2013 har vi vært medlemmer av Möbelfakta, et referanse- og merkesystem for møbler. Systemet omfatter krav til kvalitet, miljøbevissthet og sosialt ansvar. Kvalitets- og miljøkravene følger etablerte standarder som ISO, mens kravene til sosialt ansvar er basert på FNs atferdskodeks ("Code of Conduct"). Möbelfaktas krav kontrolleres regelmessig og revideres i henhold til de nyeste gjeldende standardene, slik at de alltid er oppdaterte og relevante.

Som medlem av Möbelfakta kan vi tidlig fange opp omverdenens krav på alle tre områdene, og dermed kan vi raskt starte en dialog med våre leverandører, kvalitetssikre våre innkjøp og tilpasse vår produktutvikling. Møbler som oppfyller alle tre kravene, kan merkes med Möbelfaktas logo, noe som innebærer at møbelet oppfyller kravene til miljø, er produsert i henhold til etiske retningslinjer og følger gjeldende kvalitetskrav.
Mobelfakta.no

Kvalitet er vårt viktigste konkurransemiddel
Siden oppstarten for over 50 år siden har vi levert produkter til skole, barnehage og institusjon. Disse produktene har gjennom årene hatt et tydelig fokus på kvalitet, miljø og læreplaner.

Ved å stadig utvikle og forbedre produkter og tjenester samt tilpasse de til våre kunders behov, vil vi opprettholde og styrke tilliten til våre kunder, leverandører og ansatte. Kvalitet er vårt viktigste konkurransemiddel, og det viktigste målet for vårt kvalitetsarbeid er økt kundeverdi. Gjennom et systematisk arbeid sammen med våre kunder og deres tilbakemeldinger, skaper vi en engasjert og kunnskapsrik organisasjon som stadig forbedrer sin virksomhet.
CEISOMobelfakta.no

Glemt passord?

Vil du bli kunde hos oss?

Du må ha et ha et organisasjonsnummer eller kundenummer for å handle hos oss.

Registrere meg

Tilbakestill passord

Oppgi din e-postadresse så mottar du en link for å velge nytt passord.